Drawex
Drawex

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

OGRZEWANIE/CIEPŁA WODA

·  instalacje centralnego ogrzewania

·  ogrzewanie podłogowe

·  instalacje wodno-kanalizacyjne

·  centralne odkurzanie

·  kotłownie gazowe, olejowe...

·  podgrzewanie ciepłej
   wody użytkowej

 

SYSTEMY SOLARNE

POMPY CIEPŁA

·  wspomaganie solarne produkcji
   ciepłej wody użytkowej

·  wspomaganie solarne centralnego
   ogrzewania

·  wspomaganie solarne podgrzewania
   wody basenowej

·  pompy ciepła gruntowe i powietrzne

 

KLIMATYZACJA

REKUPERACJA

·  klimatyzatory typu SPLIT ON-OFF

·  klimatyzatory inverterowe
   z pompami ciepła

·  klimatyzatory kanałowe i przenośne

·  systemy wentylacji - rekuperacji
   /z odzyskiem ciepła/

·  systemy wentylacji - rekuperacji
   z gruntowym wymiennikiem ciepła

 

ZMIĘKCZANIE WODY  

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW  

·  stacje zmiękczania wody
   sterowane mikroprocesorowo

·  filtry mechaniczne i węglowe

·  przydomowe oczyszczalnie
   ściekółw

·  systemy retencji i rozsączania
   ścieków deszczowych

 

X